Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns fostran och utveckling. NorrteljePedagogernas förskolor kompletterar hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas och växa.

Barnens och föräldrarnas behov och önskemål är mycket viktiga för NorrteljePedagogerna oavsett om det handlar om aktiviteter, sovtider eller måltider.

Vi vill att föräldrarna ska känna förtroende för vår förmåga att samspela med och förstå deras barn samt att de ska kunna ta upp funderingar och oro.

 

Daglig föräldrakontakt vid lämning/hämtning då vi berättar om barnets vistelse på förskolan.
   
Vi vill att föräldrar skall känna att de kan ta upp funderingar och oro med oss så att förskolan blir bra för både barn och föräldrar.
   
Alla föräldrar erbjuds utvecklingssamtal minst 1g/år då vi tillsammans går igenom vilka förutsättningar vi ger ditt barn att utvecklas.
   
Regelbundna nyhetsbrev.
   
Grillkväll på våren.
   
Föräldramöte på hösten.
   
Grötkväll med luciatåg i december.
   
Genom NorrteljePedagogernas enkät och kommunens enkät (Pilen) får föräldrarna möjlighet att uttrycka sina synpunkter och vi får ett underlag till vårt kvalitetsarbete.
   
Vi bjuder in alla vårdnadshavare på respektive förskola till Öppet forum i samband med höstens föräldramöte då vi diskuterar aktuella frågor från vårdnadshavarna och NorrteljePedagogerna.


INSKOLNING

Inskolningens utformning diskuteras i samråd med föräldrarna där syftet är:

 

Personal och barn skapar en relation genom samspel, lek och lärande.
   
Stödja barnet till samspel med andra barn och därigenom stärka gruppkänslan.
   
Personal och föräldrar lär känna varandra.
   
Inskolning från småbarn till storbarn genomför personalen.
   
   
   
   

 

PLANERINGSDAGAR

 

Vi har fyra planeringsdagar per år för kvalitets- och planeringsarbete.  
   
En dag/månad har vi personal-och avdelningsmöte kl 16.00