Trollebo förskola ligger på Knutbyvägen strax utanför centrum med en egen härligt stor gård och skogen som granne. Förskolan har en småbarnsavdelning Kotten 1-3 år och en storbarnsavdelning Stubben 3-5 år. Lunchen köper vi från City-catering i Rånäs www.citycatering.nu.

Till frukost, lunch och mellanmål ger vi barnen följande ekologiska produkter: mjölk, fil, bregott, ägg och bananer.

En dag på Trollebo förskola

06.30                    Förskolan öppnar
08.00                    Frukost
Förmiddag            Aktiviteter ute och inne.
11.30                    Lunch
12.00                    Lugna timmen.
13.00                    Aktiviteter ute och inne.
14.30                    Mellanmål.
18.30                    Förskolan stänger.

 

Småbarnsavdelningen Kotten.

Från vänster: Christina Åkerlund barnskötare, Charlotte Söderström Leg. mellanstadielärare,
Stefanié Forslund vik. Barnskötare, Victoria Hellström Leg. förskollärare

I arbetet med de små barnen betonas närhet, trygghet, lärande och daglig föräldrakontakt. Barnens lust och nyfikenhet är grunden för allt lärande. Personalens famn är en viktig utgångspunkt för barnet att börja utforska förskolans erbjudanden och att samspela med barn och vuxna. De barn som sover gör det i egna vagnar ute eller inne utifrån föräldrarnas önskemål. Vi har ”lugna timmen” med t ex. läsvila för de barn som inte sover.
Barnen får pröva att äta själva eller får den hjälp de behöver. De bjuds att smaka på all mat men väljer själva vad de vill ha. På förmiddagen äter vi frukt.


Vi erbjuder barnen samling varje dag men barnen väljer själva om de vill delta.
Vi sjunger, läser, målar, badar, går ofta till skogen intill och ibland någon kortare utflykt.
Vi tar stor hänsyn till barnens behov och önskemål t ex. kan barnen få leka ifred inne.
De äldre barnen träffar Stubben regelbundet i ”Snigelgruppen” för att lära känna Stubbens personal och barn inför överflyttningen.


Miljön ska erbjuda barnen att ta egna initiativ till ett lustfyllt lärande genom tillgängligt material. I denna tillåtande miljö med närvarande och engagerad personal lär barnen sig socialt samspel, att utveckla sitt språk och sina motoriska färdigheter. Lärandet löper som en röd tråd under hela dagen i allt vi gör tillsammans.

 

     
     
     
   

 

 

Från vänster
Monica Åberg barnskötare
Aracelly Velasquez Leg. förskollärare
Carina Hagström Andersson Leg.förskollärare
Annika Ekman Leg. förskollärare

Storbarnsavdelningen – Stubben

Arbetet med de äldre barnen är mer strukturerat med fler planerade aktiviteter men dock är den tillåtande atmosfären och personalens flexibilitet ryggraden i verksamheten. Lärandet löper som en röd tråd genom hela dagen i allt vi gör tillsammans.

Vi vill att miljön på avdelningen ska uppmuntra och stimulera barnens lust till lärande genom att skapa, leka, utforska, ha roligt och kunna påverka sin dag på förskolan.

Personalen finns till hands för att stötta, vägleda och utmana barnen för att främja deras utveckling på bästa sätt. Den fria leken har stort utrymme i vardagen.


Under stor del av dagen har barnen inflytande över sin närvaro på förskolan genom lyhörd och engagerad personal. På Stubben är barnen indelade i grupper och innehållet planeras utifrån barnens utvecklingsnivå, nyfikenhet och intresse. Självklart skall barnens trygghet styra val av aktivitet och personalen är med sitt flexibla förhålllningssätt lyhörda för barnens behov.

 

Måltiderna är ett viktigt forum för samvaro och reflektion över dagens händelser. Barnen bjuds att smaka men väljer själva vad de äter.
”Lugna timmen” avslutar lunchen och då har vi läsvila och de barn som behöver sova får göra det.
Under den dagliga samlingen lär vi oss tala inför grupp, lyssna på varandra, vi sjunger, dansar, leker lekar och mycket mycket mer.

 

     
     
 

 

 

 

Nygatans förskola ligger mitt i Norrtälje stadskärna nära kyrkan med kulturen runt hörnet.
Huset från 1800-talet är i två plan och har kvar mycket av sin gamla charm med en liten men grön och ändamålsenlig gård. Skogsområden finns inom räckhåll. Lunchen köper vi från City-catering i Rånäs www.citycatering.nu

Till frukost, lunch och mellanmål ger vi barnen följande ekologiska produkter: mjölk, fil, bregott, ägg och bananer.

Från vänster: Katarina Johansson barnskötare, Inger Holmström barnskötare,
Anna-Karin Edlund Leg. förskollärare, Marie Elfström Wennberg Leg. förskollärare,
Linda Frithioff Leg. förskollärare, Louise Karlsson barnskötare

En dag på Nygatans förskola

06.30                   Förskolan öppnar
08.00                   Frukost
Förmiddag           Aktiviteter ute och inne
11.30                   Lunch
12.00                   Lugna timmen
13.00                   Aktiviteter ute och inne
14.30                   Mellanmål
18.30                   Förskolan stänger

 

Nygatans förskola - småbarnsavdelningen/Lilla Björn och storbarnsavdelningen Ugglan

På Nygatans förskola är de små barnen i huvudsak på bottenplanet och de stora på övervåningen. Alla äter frukost och ibland mellanmål tillsammans. Måltiden ska vara en stund för goda samtal och barnen bjuds att smaka på all mat men väljer själva vad de vill ha. Målet är att barn och personal ska känna sig som ett men delas upp i olika grupper utifrån utvecklingsnivå och intresse. Vill ett stort barn gå ner till småbarnen för att ”gosa ” är det OK. De små barnen kan få andra utmaningar genom att gå upp till de äldre barnen. Vi har samlingar varje dag med mycket sång och lek. De stora barnen går nästan varje dag till skogen eller lekparker och de små kan med glädje mata änderna i ån som finns alldeles bredvid.

 

Miljön ska erbjuda barnen att ta egna initiativ till ett lustfyllt lärande genom tillgängligt material.

 

Närhet, trygghet lärande och daglig föräldrakontakt är våra ledord där barnens och föräldrarnas behov och önskemål är viktiga.

 

Barnen får sova ute eller inne i sina egna vagnar allt utifrån föräldrarnas önskemål.

 

Barnets behov av trygghet ska vara i centrum genom att personalen lyssnar, är engagerade och tillåtande och samtidigt löper lärandet som en röd tråd genom hela dagen.