NorrteljePedagogerna är ett aktiebolag som bildades februari 2009 och drivs av Annika Ekman, Maud Wahlberg Holmström och Catharina Karlström. Vi är leg. förskollärare och har lång pedagogisk erfarenhet.

 

NorrteljePedagogerna består av två förskolor, Trollebo förskola och Nygatans förskola. Vi var med och startade Trollebo förskola 1991 i form av ett personalkooperativ och 1 april 2009 övertog NorrteljePedagogerna driften. I maj 2009 utökade vi med ytterligare en förskola i centrala Norrtälje – Nygatans förskola.

NorrteljePedagogernas arbete bygger på:

   
”Trolleboandan”- ett flexibelt förhållningssätt vilket innebär att barnets behov av trygghet alltid står i centrum genom tillåtande, lyssnande och engagerade pedagoger.
   
Lärandet löper som en röd tråd i allt vi gör tillsammans. Planerad undervisning är lika lärorik som spontan undervisning tex att tillsammans med en pedagog få sätta på sig strumporna och samtidigt räkna tårna.
   
Barn behöver få känna sig hörda och lyssnade på i en tillåtande miljö med rutiner som går att ändra.
   
Skapa goda relationer med föräldrarna genom att lyssna på deras funderingar och oro.
   
NorrteljePedagogerna erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
   
Gränser istället för regler.
   
Vi vill att barnen ska ha roligt och att deras stjärneögon ska lysa.
Maud Wahlberg Holmström, Annika Ekman och Catharina Karlström
     

 

 

 

 

 

Trollebo förskola Nygatans förskola